ขอเชิญอบรมการประมาณราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

สมาพันธ์ช่าง อปท.แห่งประเทศไทย  ขอเชิญอบรมหลักสูตร 

"การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมาณราคางานก่อสร้าง/การทบทวนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๐" 

https://drive.google.com/file/d/0B8jcSZBzq_UxX1kzZ3c1QzNYZ3M/view?usp=sharing

***เพื่อความรวดเร็วในการลงโปรแกรมคำนวณราคากลางอิเลคทรอนิกส์ ที่จะอบรมกัน ขอให้ช่างทุกท่านทำตามนี้ครับ

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม egp4 offline app ลงไดรฟ D ตามลิงค์นี้
https://drive.google.com/file/d/0B_eZgDuypmL5Q1hfekFLTVoyaDg/view?usp=drivesdk

2.เมื่อลงไว้แล้ว ดับเบิ้ลคลิ๊กที่zipไฟล์ หาไฟล์ชื่อ setup แล้วดับเบิ้ลคลิกเพื่อลงโปรแกรม