หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือเชิญอบรมหลักสูตร "โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม"

หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร รุ่นที่ 1
ดาวน์โหลดหนังสือ >>> https://drive.google.com/open?id=1Amu2_KI6jy7uxDzrtKMoDmR-Pq-an_-K

หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร >>> https://drive.google.com/open?id=1hmku15BjoT6RYHRMWswaUKCdvKaerG9-

รายชื่อ สามัญวิศวกร รุ่นที่ 1 >>>https://drive.google.com/open?id=17-eBToAhPXxgumaOuOmo1XtQl-uMzXss

แบบตอบรับ ระดับสามัญวิศวกร >>> https://drive.google.com/open?id=1SA83jajJBIForw6_hXK_8nQtg9EZ3NgG

ตารางสอน ระดับสามัญวิศวกร >>>https://drive.google.com/open?id=1pfcwBm6UAXV_qFegoPVXeoksO5ztA5ss