เปิดลงทะเบียนอบรม(วิศวกรพิเศษ) สามัญวิศวกร ใหม่ทั้งหมด ยกเลิกการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา

เปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ยกเลิกการลงทะเบียนรอบที่ผ่านมา ให้ลงทะเบียนออนไลน์กับเว็บ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่เดียว
636 พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ) *ไม่มีใบอนุญาตฯ มีทั้งสิ้น 4 รุ่น648 พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)*มีใบอนุญาตฯ มีทั้งสิ้น 3 รุ่น

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ >>> http://118.175.70.208/online/

หากลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ให้เลือกใช้วิธีตอบรับเอกสาร
ลงทะเบียนตอบรับดาวน์โหลดเอกสาร >>> https://drive.google.com/open?id=1NgkyX3xoGH78KMN5b5bmUVztsZfFZXXq แล้วส่งอีเมล์มายัง lovei9@hotmail.com สอบถาม ติดต่อ 0906780186 หรือ 0906780189