บรรยากาศการอบรม รุ่นที่ 4 พัทยาใต้


อัลบั้มภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ที่พัทยาใต้


มท.1 ลงนามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกของท้องถิ่นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ของท้องถิ่น มท.1 ลงนามแล้ว ส่วนแนวทางการคัดเลือก ต้องรอกฏหมายลูก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อีกที