มท.1 ลงนามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกของท้องถิ่นประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ของท้องถิ่น มท.1 ลงนามแล้ว ส่วนแนวทางการคัดเลือก ต้องรอกฏหมายลูก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ อีกที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น