กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ มาตรา 8 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน

ระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 กำหนดคุณสมบัติ ผู้ที่บรรจุเป็นพนักงานราชการ มาตรา 8 ต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน เว้น แต่เป็นความผิด ลหุโทษ หรือกระทำโดยประมาท เท่านั้น โทษอาญาอื่นๆ แม้ติดคุกเพียงวันเดียวก็รับราชการไม่ได้
แต่ปัจจุบันนี้มีการแก้ไข ระเบียบใหม่ ในปี 60 ให้ยกเลิกข้อความนั้น แล้ว และกำหนดใหม่ว่า แม้เคยติดคุกมาแล้ว (ทุกคดี) ถ้าพ้นโทษมาแล้ว เกิน 5 ปี ก็สามารถเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตาม กฎ ก.พ ได้
นับเป็นโอกาสดี ให้โอกาสแก่ผู้กลับตัวกลับใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น