ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา

ขยายเวลาให้จังหวัดนำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนจากการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น