ข่าวจากประธานรักษาการ

เรียน. พี่น้องช่างทุกท่าน.

การรวมตัวกันครั้งนี้. เป็นการสานต่องานของ สมาพันธ์ช่าง อปท. แห่งประเทศไทย. โดยคณะกรรมการชุดเดิม หมดวาระลงทั้งหมด. ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการคัดเลือกประธานสมาพันธ์ช่างและคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีทีมงานที่เข้มแข็ง กระจายทุกภาค ดังนั้นงานรวมตัวครั้งนี้เป็นความคิดของทีมงานกรรมการชุดเดิมรวมทั้งผมประธานสมาพันธ์ช่าง. อยากเห็นพวกเรารวมกลุ่มให้เข้มแข็ง. หวังเพียงให้ความรู้ที่ชัดเจนและแนวทางที่ถูกต้องในการทำงาน. งานนี้จึงไม่มีอะไรแอบแฝง. ทุกคนที่เป็นคณะทำงานครั้งนี้. ทำเพื่อพี่น้องชาวช่างด้วยความจริงใจ. ท่านใดมีข้อสงสัย. ประสานงาน

ตรงมาที่ผมได้เลยครับ. 0830600024
กิตติศักดิ์. หริวงศ์จงเจริญ.
ผอ. กองช่าง. อบต.หนองกระทุ่ม.
กำแพงแสน. นครปฐม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น