ประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

เรื่อง การจัดประกวดโลโก้สมาพันธ์ ช่างฯ

ด้วยสมาพันธ์ช่างฯต้องการโลโก้เพื่อเป็นสัญญลักษณ์ประจำสมาพันธ์ฯ ในการนี้จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ได้ออกแบบโลโก้สมาพันธ์ฯ โดยมีข้อกำหนดดังนี้
1. ต้องเป็นบุคคลที่ปฏิบัติราชการในกองช่าง สำนักช่าง
2. ห้ามมิให้เลียนแบบหรือคัดลอกแบบจากหน่วยงานอื่น
3. ส่งแบบโลโก้เป็นไฟล์ขนาดไม่น้อยกว่า 500x500 .px เป็นไฟล์นามสกุล .psd , .jpg , .png ทั้ง 3 นามสกุลมายังอีเมล์ thailocalcivil@gmail.com ระบุชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน
4. หมดเขตการส่งผลงานเข้าประกวด 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.
4. รางวัลผู้ชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

#สมาพันธ์ช่างฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น